Xidmətlərimiz

  • Transformator Məntəqəsi (TM) və Kompleks Transformator Məntəqəsinin (KTM) montajı
  • Torpaqlanmanın quraşdırılması
  • Transformatorların və açarların dəyişdirilməsi
  • Elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması və dəyişdirilməsi
  • İldırım ötürücülərinin montajı
  • Kabel xətlərinin təmiri
  • Ehtiyyatdan Avtomatik Qoşulma (EAQ) yoxlanılması və dəyişdirilməsi
  • Rele mühafizə və avtomatikanın yoxlanılması