Elektrotexniki Laboratoriya

«SOLAB»-ın yüksək gərginlikli mobil laboratoriyası ölkə ərazisində istənilən nöqtədə yerləşən obyekt və müəssisələrə xidmət göstərməyə hazırdır. Göstərdiyimiz xidmətlərin siyahısı aşağıdakı kimidir.

Ölçmələr və yoxlamalar(35kV-a qədər):

 • Elektrik qurğuların normalara və layihəyə uyğunluğu
 • Elektrik qurğuların torpaqlama müqaviməti ölçülməsi
 • Torpağın xüsusi müqavimətinin ölçülməsi
 • Torpaqlanma ilə torpaqlanmış elementlər arasındakı dövrə
 • Transformatorların və elektrik avadanlıqların izolyasiya müqaviməti
 • Elektrik qurğuların faza-sıfır dövrəsi
 • Açma mühafizə qurğusu
 • Rele mühafizə və avtomatika

Sınaqlar:

 • Yağ açarının sınağı
 • Hava açarının sınağı
 • Vakuum və eleqaz açarının sınağı
 • Mühafizə vasitələrinin sınağı
 • Transformator yağının sınağı   
 • Güc transformatorlarının sınağı
 • Cərəyan transformatorlarının sınağı
 • Gərginlik transformatorlarının sınağı
 • Mühərriklərin sınağı
 • 35kV-a qədər kabel xətlərinin sınağı
 • Naqillərin izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi
 • İldırım ötürücülərin sınağı
 • Paylayıcı yarımstansiyaların, kabel xətlərinin və transformator yarımstansiyalarında texniki xidmət
 • Rele mühafizə və avtomatikanın yoxlanılması
 • Sınaq cihazların keyfiyyəti və onların müxtəlifliyi yüksək gərginlikli laboratoriyaların işində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.