Xidmətlərimiz

BİZİM ƏMƏKDAŞLARIMIZ ÖZ TƏCRÜBƏ VƏ BİLİKLƏRİ İLƏ YANAŞI TEXNİKİ BAZAYA ƏSASLANIRLAR.

Kabel Sınaq Laboratoriyası

MÜHƏNDİSLƏRİMİZ ELEKTROTEXNİKA SAHƏSİNDƏ GENİŞ İŞ TƏCRÜBƏSİNƏ MALİKDİRLƏR, BU İSƏ GÖRÜLƏN İŞLƏRDƏ YÜKSƏK KEYFİYYƏTƏ ZƏMANƏT DEMƏKDİR.

Elektrik Avadanlıqların Sınaq Laboratoriyası

SOLAB-ın MÜTƏXƏSSISLƏRI SINAQ-TEST İŞLƏRİNİN APARILMASINDA MÜASIR AVADANLIQLARDAN İSTİFADƏ EDİR. GÖSTƏRİLƏN BÜTÜN XİDMƏTLƏR ENERGETIKA SAHƏSINDƏ MÖVCUD OLAN TƏLƏBLƏRƏ CAVAB VERIR.

Biz necə çalışırıq?

 • 01/05

  işin müəyyən-ləşdirilməsi

  iş həcminin müəyyənləşdirilməsi və razılaşdırılması

 • 02/05

  vaxt və qiymət

  bizim mütəxəssislərimiz görüləcək işlərin vaxtını, müddətini və qiymətini sizinlə razılaşdırır

 • 03/05

  müqavilənin bağlanması

  bizim əməkdaşımız sizinlə müqavilə bağlayır

 • 04/05

  işin yerinə yetirilməsi

  bizim mühəndislərimiz razılaşmaya uyğun işi yerinə yetirir

 • 05/05

  müqavilənin tamam-lanması

  iş yekunlaşdırılır. bizim nümayəndə texnki hesabatı sizə təqdim edir

Tərəfdaşlarımız