Kabel Laboratoriyası

Kabel xətlərinin zədələnməsi təxirəsalınmaz təmir tələb edir. Kabel xətlərinin bərpasının gecikməsi onun təmir dəyərinin artmasına səbəb olur. Elektrik şəbəkəsinin işləməsinin təmin edilməsi məsələsində kabellərin və kabel xətlərinin diaqnostikası aparıcı rol oynayır.

Laboratoriya xidmətinə daxildir:
  • Zədə yerinin təyini
  • Kabelin sınağı
  • Kabelin təmiri
  • Yeraltı kabel və mühəndis-kommunikasiya xətlərinin yerinin müəyyən edilməsi
  • Kabelin izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi