Sınaq haqqında ümumi məlumat

TRANSFORMATORLARIN SINAĞI

 • Dolaqların sabit cərəyana olan müqaviməti (YAT qurğusu və Çevirgəc) 
 • Dolaqların izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi
 • Transformasiya əmsalının ölçülməsi  
 • Yüksüz işləmə xarakteristikası
 • Dolaqların gövdəyə və bir-birlərinə nəzərən yüksək gərginliklə sınaq olunması  
 • Transformator yağının deşilmə gərginliyinin yoxlanılması
 • Transformatorun dielektrik itgi bucağının təyini
 •  Absorbsiya əmsalının ölçülməsi
 •  Polyarizasiyanın ölçülməsi        
 •  Transformatorun işləmə səsinin ölçülməsi   
 • Transformatorun çıxışlarında soluqların keçiricilik müqavimətinin ölçülməsi
 • Transformatorda qızma yerlərinin aşkarlanması
 • Transformatorun torpaqlanma müqavimətinin ölçülməsi