Tekniki konsultasiya xidmətləri

  • Ən uyğun texniki şərtlərin alınmasında dəstək
  • Layihlələndirmə işlərinə dəstək
  • Texniki şərtlərin yoxlanılması
  • Görülmüş işlərin texniki şərtə və layihəyə uyğunluğunun yoxlanılması
  • Avadanlıqların seçilməsində dəstək
  • Zavod sınaqları vaxtı texniki konsultasiya
  • Mövcüd avadanlıqlara xidmət planlarının hazırlanması