Mövcud qurğulara texniki xidmət

  • Transformatorların və açarların dəyişdirilməsi
  • 24/7 təcili texniki yardım
  • Kabel xətlərinin təmiri
  • Rele mühafizə və avtomatikanın qurğularının periodik yoxlanılması
  • Ehtiyatın Avtomatik Qoşulma (EAQ) qurğusunun yoxlanılması və sazlanması
  • Mövcud yarımstansiya daxili və mərkəzi SCADA sisteminin yoxlanılması