Elektrik avadanlıqları üçün təklif etdiyimiz periodik sınaqların növləri