Elektro montaj işləri

  • Transformator Məntəqəsi (TM) və Kompleks Transformator Məntəqəsinin (KTM) montajı
  • Yarımstansiyanın ayrı-ayrı elementlərinin montajı
  • Generatorların quraşdırılması
  • Ehtiyat mənbənin avtomatik qoşulması panellərinin quraşdırılması
  • Yarımstansiya daxili və mərkəzi SCADA sisteminin quraşdırılması
  • Torpaqlama sisteminin quraşdırılması
  • İldırım ötürücülərinin montajı
  • Video müşahidə sisteminin quraşdırılması