Layihələndirmə işləri

  • Yüksək gərginlikli yarımstansiyaların layihələndirilməsi
  • Elektrik veriliş xətlərinin (EVX) layihələndirilməsi
  • Aşağı gərginlikli paylayıcı sistemlərin layihələndirilməsi
  • İşıqlanma sistemlərinin layihələndirilməsi